Domů » Válka skladů – jak skutečně probíhá?

Válka skladů – jak skutečně probíhá?

Válka skladů je název populárního amerického seriálu, který od roku 2010 běží po celém světě na televizních obrazovkách. Pořad se odehrává v Kalifornii. Seriál se točí kolem dražby skladů. V Kalifornii totiž platí zákon, podle něhož sklady, za které po delší dobu nebyl placený nájem, propadají ve vlastnictví tomu, kdo za ně učiní největší nabídku, spolu s veškerým majetkem v nich obsažených. Kolem dražby těchto skladů se za léta vytvořila specializovaná sorta lidí a prodejních expertů, kteří tyto sklady navštěvují, zkoumají a následně do nich investují, chtějí-li je zakoupit. Před prodejem samotného skladu je kupujícím dovoleno si během pěti minut prohlédnout zvenku obsah skladu. Nesmí do něj ale vstoupit a nesmějí se ničeho dotknout. Ten kdo aukci vyhraje následně prozkoumá obsah skladu a po konzultaci s experty zjistí jeho skutečnou hodnotu. Velký appeal seriálu tak tkví v tom, zda-li je odhadnutá cena komparativní s cenou skutečnou.

V čem tkví její popularita?

Toto kuriózní povolání profesionálního kupce skladů v sobě skrývá cosi romantického a půvabného a ne nadarmo má seriál tak již přes 12 řad. Mezi nekurióznější případy patří například to, když jeden muž vydražil určitý sklad v němž se nacházel trezor. Trezory umístěny ve skladech bývají většinou prázdné. Tento měl však v sobě neuvěřitelných 174 milionů dolarů. Možnost velkého zisku, či velké ztráty je srdcem magnetického kouzla seriálu Válka skladů a důvodem toho, proč již přes 10 let baví jedince všech věků a všech národností na celém světě.

Jak probíhá u nás

V České republice se bohužel podobné války skladů nedočkáte. Tuzemsko zkrátka není Kalifornie. Pokud v České republice daný nájemce po delší dobu neplatí nájem, nejprve samotnou situaci řeší právníci. Snaží se ho kontaktovat, vyhledat a informovat o současném stavu jeho skladu. Pokud se jim to nepodaří, je následně sklad vydražen. Na rozdíl od Kalifornie se ale prodávají předměty separovaně, jeden po druhém. Půvabná koupi zajíce v pytli tak u nás bohužel není možná.

Pravda, nebo lež?

Seriál Válka skladů je z velké části prachsprostým falsifikátem. Samotné sklady v seriálu jsou velmi často producenty obohaceny o předměty, které by tam jinak nebyly. Do skladů jsou záměrně schovávány různé poklady a senzace. Pravdivost nálezu trezoru plného peněz je dost možná příkladem jednoho z nich. Dokonce i valná část verbálních interakcí je součástí předpřipraveného scénáře, který slouží k dramatizaci celého seriálu. Producent seriálu Thomas Beers řekl, že poměr skutečných reálných interakcí a předpřipravených replik je zhruba 50-50. Válka skladů není dokumentárním pořadem. Je to reality show. Reality show potřebují konflikt, napětí, katarzi. Potřebují všechno, co potřebuje každý úspěšný seriál. Válka skladů je úspěšným seriálem právě proto, že když se tvůrcům seriálu nedostalo konfliktu přirozeného, tak si ho raději sami vytvořili. A právě proto je seriál tak úspěšný, jaký je. Než si tedy tento sklad zakoupíte, měli byste vědět, že je v něm něco úplně jiného, než vám tvrdí jeho prodejce.

Diskont depot mění název na Flexi sklady

X