Domů » Jaký je nejvhodnější obalový materiál na skladování?

Jaký je nejvhodnější obalový materiál na skladování?

Při skladování větších předmětů se sporadickým použitím je důležité klást důraz zejména na jejich optimální zakonzervování. Při výběru vhodného obalového materiálu by tedy měla orientace směřovat nejdříve k posouzení podmínek, v nichž bude daný předmět uložen, s přihlédnutím k materiálu, ze kterého je vyroben. Standardně jsou obalové materiály vyráběny v pevné nebo flexibilní formě, a především z plastových materiálů, které zabraňují pronikání případné vlhkosti k uloženému objektu.

 

Materiály dlouhodobě skladovaných předmětů

Mezi nejčastěji skladované předměty v domácnosti patří sezónní oblečení, nepoužívaný nábytek, sportovní vybavení apod. Většinou se jedná o předměty, které by měly být chráněny proti vlhkosti a prachu, jež by je mohly nevratně poškodit, znehodnotit nebo výrazně snížit jejich životnost. Hlavním cílem aplikace obalu tak je uchránit je před působením okolního prostředí úložného prostoru. Pokud jsou předměty skladovány přímo v bytě, jsou požadavky na ochrannou bariéru méně náročné, jelikož dané prostředí je zpravidla suché a udržované. Je-li ovšem k uložení využíváno sklepu, garáže nebo půdy, případně jiných místností, v nichž nedochází k běžnému vytápění, či se vyznačují vyšší vlhkostí vzduchu, je balení nutné přizpůsobit tak, aby poskytovalo skladovanému předmětu potřebnou izolaci.

 

Typy obalových materiálů vhodné pro jednotlivá prostředí

Obalové materiály a systémy jsou obvykle vyráběny z měkkých nebo tvrdých plastů. Jedná e o nádoby či fólie s větší tloušťkou, které odolávají mechanickému poškození a zároveň je možné je dostatečně utěsnit proti vnikání nežádoucích látek či kondenzované vody dovnitř k zabalenému předmětu.

 

Balení měkkých předmětů do suchých i vlhkých prostor

Pro obalení měkkých předmětů (např. oděvů) je optimální používat plastové fólie a pytle s dostatečnou tloušťkou. Předměty balte do několika vrstev a důkladně uzavřete, ideální je použít fixační fólii (stretch fólii) nebo lepící pásku s vysokou adhezí. Pokud je potřeba dosáhnout pravidelného tvaru obalených předmětů, vložte je do kartonové nebo plastové krabice, a ty pak odizolujte fólií nebo pytlem obdobným způsobem. Takto zabalené měkké předměty je možné uskladnit jak v suchých, tak ve vlhkých prostorách. Pro vlhčí prostředí s velkým rozpětím nebo do nízkých teplot používejte plastové pytle z polypropylenu, jsou pevnější a odolnější.

 

Balení tvrdých předmětů

Chcete-li uskladnit tvrdé nebo křehké předměty odvíjí se výběr obalu především od náchylnosti materiálu předmětu k degradaci. Předměty, jež jsou vyrobeny z materiálů na bázi dřeva (nábytek, knihy apod.), musí být řádně odizolovány proti vlhkosti. Pro tyto je vhodné používat rovněž polypropylénové fólie – menší předměty vkládejte do krabic (kartonových či plastových) a ty pak opatřete bariérou proti pronikání vlhkosti. Větší předměty, jakými je například nábytek či spotřebiče, je vhodné před vytvořením ochranné bariéry opatřit také vrstvou snižující riziko mechanického poškození. Ideální je v tomto případě bublinková fólie nebo polystyrenová vložka, které se opatří pevnou vrstvou (karton) a následně pak hydroizolační bariérou.

 

Balení křehkých předmětů

Obdobným způsobem postupujte také při balení křehkých předmětů, které nevykazují výraznou náchylnost k degradaci vlhkostí (např. sklo). Při nesprávném zabalení vlhkost tyto předměty nepoškodí, ale společně s prachem na nich může vytvořit znehodnocující vrstvu. Bariéra proti mechanickému poškození by měla být větší, ideální je vkládat předměty do krabice s mezivrstvou sypaného nebo řezaného pěnového polyuretanu.

Diskont depot mění název na Flexi sklady

X