Domů » Rozhovor s Petrem Jalůvkem z Komory logistických auditorů

Rozhovor s Petrem Jalůvkem z Komory logistických auditorů

Dnes jsme si k rozhovoru pozvali Petra Jalůvku z Komory logistických auditorů, s kterým jsme si povídali o činnosti komory, logistickém auditu, stavu české logistiky, vývoji trhu a inovacích.

Dobrý den, pane Jalůvko, mohl byste sebe a Komoru logistických auditorů?

Děkuji za pozvání k rozhovoru. Zastupuji Komoru logistických auditorů jako jeden z členů rady tohoto uskupení. Vznikli jsme v roce 2003 jako reakce na neutěšený stav logistiky v českých a slovenských společnostech. Snažili jsme se nastavit jednoznačnou metriku, podle které by bylo možné posoudit stav logistiky v jakékoliv společnosti a následně stanovit jasné kroky, které povedou k jejímu zlepšení. To, že to nebylo a není jednoduché je zřejmé z mé nejoblíbenější definice logistiky – je to něco mezi vědou a uměním. Nicméně myslím, že se nám to daří, auditovaných společností přibývá, a to ne všechny audity jsou zaznamenány, protože našim členům slouží pro interní potřebu. Za dobu trvání komory jsme provedli téměř dvě stovky auditů. Já sám pracuji v logistice 25 let a zabývám se nejraději prediktivní simulací a digitálními dvojčaty.

Jaké benefity nabízíte svým členům?
Hlavním benefitem pro členy je dlouhodobě specifická platforma komory, založená na přátelství a sdílení zkušeností. Snažíme se v běžném režimu 3x ročně osobně potkávat na akcích pořádaných KLA, což bohužel v uplynulém roce nešlo, ale hledáme i alternativní cesty. Jinak samozřejmě primární aktivitou komory je tvořit a rozvíjet metodiku logistického auditu a každý člen se do této aktivity může osobně zapojit.

Zaměřujete se na logistický audit. Jsou nějaké chyby, které se stále v auditech opakují?
Logistický audit je unikátní svým záběrem. Od obchodu, přes výrobu, po distribuci. Ne každá firma má všechny prvky logistického řetězce, ale každá má někde uzel, který je nutno najít a rozplést. Nejčastější chyby jsou řadu let stejné – špatná komunikace mezi jednotlivými prvky v systému. Je to jako když má člověk ochromený nervový systém. Místo ladné chůze, chaotický pohyb a né vždy správným směrem.

Jak si na tom stojí české firmy z pohledu logistiky? Dokáží aplikovat inovace nebo jsme za světem pozadu?
Záleží na úhlu pohledu. Když se dívám na konkrétní společnosti, se kterými spolupracujeme, tak vidím hromady unikátních řešení, které nemají ve světě obdoby. Ale pokud se dívám na průměr či většinu společností, tak jsme tak 5 let za vyspělými logistickými zeměmi.

Jak vnímáte důležitost e-commerce?
Tak uplynulé období jasně ukázalo, že kdo byl připraven, nebyl překvapen. Myslím, že i doba před nástupem covidu byla dostatečně dynamická a ukazovala na nutnost diverzifikace distribučních kanálů. Aktuální situace jen prokazuje, že e-commerce má své pevné místo na hřišti a prakticky se bez ní neobejdeme.

Je prokazatelné, že za současné situace prokazatelně tento segment roste. Zároveň hodně e-shopu logistiku outsourcuje. Myslíte, že je to dobrý krok?
Je to varianta. Strategické rozhodnutí. Když umím udělat skvělý produkt, ale nemám s e-logistikou žádné zkušenosti, případně tam nevidím žádnou svoji přidanou hodnotu, tak proč bych to měl dělat. Dělat kvalitně tuto službu není jednoduché a z pohledu auditora jsem měl možnost nahlédnout pod pokličku mnoha e-shopů. Bohužel, někde je to jen lesk pěkně udělaného webu a neochota udělat správné rozhodnutí, outsoursovat tuto činnost profíkům.

Můžete dát čtenářům nějaké příklady z praxe od společnosti, co dělají logistiku dobře?
Tady bych nerad na někoho zapomněl, ale mohu se postavit za všechny společnosti členů komory.

Jak vás ovlivnil COVID v pořádání logistických akcí?
Zcela zásadně. Komora má vrcholnou akci Profesní setkání logistiků, která má tradici delší než samotná KLA. Řadu let probíhala tato akce ve Velkých Karlovicích v hotelu Lanterna a byli jsme na ni náležitě pyšní. Loňský rok nám dal na vybranou – vymyslet alternativu, nebo nic. Vzhledem k tomu, že logistici jsou kreativní tvorové, tak jsme vymysleli on-line akci, která si myslím v našich zeměpisných šířkách nemá obdoby. Z klasického oblíbené formátu jsme nakonec co se rozsahu týče nevynechali nic, pouze jsme redukovali příspěvky na akceptovatelnou míru. Podařilo se nám zorganizovat, jak degustaci vín, tak posezení u baru. A měli jsme jako komora možnost vyzkoušet, jak vypadá e-commerce outsourcing v praxi.

Jaké trendy jsou do budoucnosti patrné?
Těžko říct, když člověk neví co bude za 14 dní 🙂 Ale vážně. Určitě je zřejmé, že nastává velké období automatizace a robotizace v logistice. Pojmy jako internet věcí, digitální dvojčata, umělá inteligence začínají nabývat reálných kontur. Tak uvidíme, jak daleko a rychle tento trend poběží.

Připravujete nějaké novinky?
Musím konstatovat, že nás tato situace poněkud ochromila. Snížilo se množství setkání, a členové mají hodně starostí s procesy ve svých společnostech. Ale snažíme se pokračovat v rozhovorech s jednotlivými členy, které parádně vede kolega Rudolf Malý a zatím stále pokračujeme v přípravách na Profesní setkání logistiků 2021. Pokud se povede jej v jakékoliv podobě zrealizovat, budu osobně pro letošek spokojen.

Diskont depot mění název na Flexi sklady

X