Domů » Jak správně označit regály ve skladě?

Jak správně označit regály ve skladě?

Každodenní fungování skladu ovlivňuje široká škála faktorů, ale systém, jakým jsou vyznačené jednotlivé regály, patří bezpochyby k těm nejdůležitějším. Správné označení a organizace regálů totiž nejen zajistí bezpečnost a ideální pracovní podmínky pro zaměstnance, ale také zvýší efektivitu práce díky vysoké přehlednosti celého skladu a sníží pravděpodobnost chyby při manuálním zadávání údajů. Zde najdete několik zásad, které je třeba při vytváření systému značení skladu mít na paměti.

Ideální způsob značení polic

Police v jednotlivých regálech by měly být vždy očíslované vzestupně od podlahy ke stropu. Tento systém je nejpřehlednější a zároveň díky tomuto uspořádání budou přiřazeny nejmenší čísla nižším, nejpoužívanějším policím, což usnadní orientaci ve skladu a zvýší výkonnost zaměstnanců. V neposlední řadě pak tento způsob označení dovoluje zvyšovat regály a tím pádem zvětšovat počet polic bez toho, aby bylo nutné provádět označování celého regálu znovu.

Číslování praktické pro počítače

Jakémukoliv počítačovému programu, který používáte pro administrativu a organizaci skladu, znatelně ulehčíte práci, když budete před všechna jednociferná čísla psát nulu navíc. Místo čísel polic 1, 2, 3 tak raději použijte 01, 02, 03 a tak podobně. Údaje se budou snadněji řadit, filtrovat a systém data lépe zpracuje.

Specifika podle velikosti skladu

Obecně platí, že čím větší je sklad, tedy pokud je rozčleněný například do několika kójí, místností a nebo dokonce budov, tím bude systém značení složitější. Z pouhého označení přihrádky by mělo být zaměstnanci předem jasné, ve které části skladu se položka přesně nachází. Tímto způsobem se zvýší přístupnost a zároveň se zajistí optimální využití celého prostoru skladu.

Zásadní je důslednost

Na závěr je potřeba vyzdvihnout jednu důležitou skutečnost. Ať už budete regály označovat jakkoliv, použitý způsob musí být stále stejný napříč celým skladem. Čím více různých výjimek, odchylek nebo chyb se najde, tím větší budou mít zaměstnanci i samotný počítačový systém možnost splést se a vytvořit zbytečný problém.

Diskont depot mění název na Flexi sklady

X